Září 2011

Tajemství tarotu

26. září 2011 v 20:47 | Skřítě |  V zajetí zaujetí
Svět
Tahle karta ohlašuje, že jedna důležitá etapa vašeho života byla úspěšně završena a všechny problémy, které jste v ní museli řešit, jsou již za vámi! Vám teď zůstává jen radovat se a užívat si naplno života a úspěchu, tak jak to dělá krásná tančící žena, která je vyobrazena na kartě! Vaše bezstarostná radost však plyne z hlubokého pochopení světa kolem vás, ke kterému jste se museli dopracovat přes těžké životní zkoušky. Všechno, co kdysi stálo proti vám, však teď, když jste to hlouběji pochopili, pracuje ve váš prospěch! Jste v harmonii s celým světem a těšíte se z pocitu vítězství. Nejraději byste z plného hrdla zakřičeli: "Svět je opravdu krásný!"

Referát : Ernest Hemingway, Komu zvoní hrana 2

12. září 2011 v 11:31 | Skřítě |  Ze školních sešitů

Charakteristika hlavních postav
Robert Jordan - Mladý muž ve vybledlé vojenské flanelové košili, vysoký, štíhlý, s plavými vlasy vyžíhanými od slunce, ošlehaným, opáleným obličejem, oblečený ve venkovských kalhotách a střevících s provázkovými podešvemi. Byl velmi bystrý a měl dobrou paměť, sloužil ve válce věrně a své povinnosti plnil tak dobře, jak to jen dokázal. Je přemýšlivý, mužný, touží po pravdě, důstojném a svobodném životě bez násilí a zabíjení, je statečný a nebojí se ani smrti. Je to Američan, učitel španělštiny, chce bojovat za republiku a proti fašismu. Je odhodlaný splnit rozkazy za každou cenu, naplno prožívá lásku k Marii a obětoval by jí celý svůj život.

Referát : Ernest Hemingway, Komu zvoní

12. září 2011 v 11:29 | Skřítě |  Ze školních sešitů

Komu zvoní hrana : Ernest Hemingway
Z anglického originálu přeložil: Jiří Valja

Překlad upravila: Marie Fojtová

Obálka, vazba a grafická úprava: Jiří Rathouský

Redaktorka: Eva Masnerová

Vydal: Odeon

REFERÁT : Židovka z Toleda 4

12. září 2011 v 11:18 | Skřítě
Dílo:Jeho dílo (jež patřilo v Evropě k nejpopulárnějším) je namířeno protiválečně a antifašisticky.Začal jako překladatel, překládal například Aischyla, Aristofana, vedle protiválečných básní psal i dramata, nejvíce pak historické romány. Napsal řadu dějově velmi poutavých historických románů (projevil zde nejen znalost doby, ale i svou fantazii), často čerpal z židovských dějin.

REFERÁT : Židovka z Toleda 3

12. září 2011 v 11:12 | Skřítě |  Ze školních sešitů
Moslimové vyplenili kastilský tábor a odnesli si tučnou kořist. Několik dní poté vydali obránci moslimům nejsilnější kastilskou pevnost Alercros. Moslimové rozbořili její hradby a zničili město a vše zasypali solí. Několik dní před osudnou bitvou dorazily první posily od dona Pedra, jež vedl rytíř de Castro. Gutierre de Castro se toto privilegium vyžádal na základě svého někdejšího podílu na dobytí Toleda, o němž svědčilo dodnes jejich Castillio. Nyní chtěl získat podíl na dobytí Cordóby a Sevilly. Nejprve se ohlásil u doni Leonor. Ta rozhodla, že jeho oddíl zůstane ve městě a bude dbát na obranu města. Nadešlo nové jitro po prohrané bitvě a vyděšení uprchlíci z jihu a obyvatelé částí města ležícího vně hradeb se tlačili dovnitř Osmnáct tisíc rytířů a bezpočet pěšáků padlo, arcibiskup byl těžce raněn, velitel calatavských rytířů mrtev. Doňa Leonor tomu nemohla uvěřit, takto si porážku nepředstavovala.

REFERÁT : Židovka z Toleda 2

12. září 2011 v 11:07 | Skřítě |  Ze školních sešitů
Smrt krále Jindřicha anglického zapříčinila amnestii pro královnu Ellinor de Guienne. Ještě týž den vyšla z bran Salisburské tvrze a s průvodem se vydala na objížďku panství, navštívit svou dceru Leonor a uspořádat zásnuby svých vnuček. Královna měla pověst krásné, hrdé a smělé panovnice, jaké se žádná nevyrovná. Na její počest zněly písně mnohých trubadúrů:

REFERÁT : Židovka z Toleda

12. září 2011 v 11:04 | Skřítě |  Ze školních sešitů

Židovka z Toleda : Lion Feuchtwanger

Přeložil: Valter Feldstein
Obálka: Martin Dyrynk
Redaktorka: Božena Koseková
Vydal: Odeon

Interwieu s [:Gotem]

8. září 2011 v 10:51 | Skřítě, čerpáno z časopisu |  Události posledních dní
Události posledních dní se týkaly především mé průvodcovské brigády v kostele Sv. Barbory v Adamově...a dále především úspěšného zakončení mého bakalářského studia. A protože oboje bylo spjaté tak trošku s vírou...rozhodla jsem se dát šanci jednomu zajímavému článku, který by mohl zaujmout...