Červen 2008

Tajemství našeho snění

30. června 2008 v 10:30 | Luna |  Zrcadlo osobnosti
Co vše na sebe prozradíme ve spánku?

Spánek je útlumově-relaxační fáze organismu, při níž se snižuje či přímo mizí funkčnost některých smyslů, snižuje se tělesná teplota (proto se lidé před spaním přikrývají dekou), dýchání se zpomaluje a krevní tlak se snižuje.

Keltský stromokruh - kruh keltských znamení stromů

27. června 2008 v 12:00 | Luna |  Zrcadlo osobnosti
Keltský stromokruh - kruh keltských znamení stromů
Keltové měli s použitím měsíčních cyklů třináct měsíců po 28 dnech. Každému měsíci byl přiřazen jeden strom, který zároveň zastupoval jednu souhlásku keltské stromové abecedy. Stromový kalendář vypadal takto:

Keltský stromokruh

27. června 2008 v 11:50 | Luna |  Zrcadlo osobnosti
Keltský stromový kalendář
Keltové měli s použitím měsíčních cyklů třináct měsíců po 28 dnech. Každému měsíci byl přiřazen jeden strom, který zároveň zastupoval jednu souhlásku keltské stromové abecedy. Stromový kalendář vypadal takto:
 • 1.měsíc břízy 24.12 až 20.1. B-eth
 • 2.měsíc jeřábu 21.1. až 17.2. L-uis
 • 3.měsíc jasanu 18.2. až 17.3. N-ion
 • 4.měsíc olše 18.3. až 14.4. F-arn
 • 5.měsíc vrby 15.4. až 12.5. S-aille
 • 6.měsíc hlohu 13.5. až 9.6. H-uath
 • 7.měsíc dubu letního 10.6. až 7.7. D-uir
 • 8.měsíc dubu zimního 8.7. až 4.8. T-inne
 • 9.měsíc lísky 5.8. až 4.8 C-moll
 • 10.měsíc vinné révy 2.9. až 29.9. M-uin
 • 11.měsíc břečťanu 30.9. až 27.10. G-ort
 • 12.měsíc trnky 28.10. až 24.11. P-eith
 • 13.měsíc černého bezu 25.11. až 22.12. R-uis
Pět samohlásek, A, O, U, E, I, dalo svá odpovídající stromová jména nocím slunovratu a rovnodennosti:
 • noc bílé jedle 21.prosinec A-ilm
 • noc hlodáše 21.březen O-nn
 • noc vřesu 21.červen U-ra
 • noc bílého topolu 23.září E-adha
 • a ještě jedna tajná noc tisu I-dho
Když si představíme, že bychom ztroskotali na osamělém ostrově bez hodin a kalendáře - jakým způsobem bychom se začali orientovat v čase? Jak dlouho by nám trvalo, než bysme zjistili, že slunce a měsíc, zvíře ačlověk, rostliny a země jsou navzájem propojeny, spleteny v tajemnou síť? Keltský stromokruh se od stromového kalendáře liší, rozděluje rok na 35 plus 4 úseky. Byl to systém třídění, ale také asociační kruh, ve kterém byly ukryty poznatky nejrůznějšího druhu.Byl to systém zasvěcení v němž byla znázorněna spojitost celého lidského života se vším ostatním v jednom velkém celku.
Jeho přesný původ již nelze rekonstruovat, protže Keltové své tajné vědění nezapisovali, ale předávali si ho ústně.

Keltský stromokruh a jeho zástupci - (lidé javoru, ořešáku)

27. června 2008 v 11:43 | Luna |  Zrcadlo osobnosti

Lidé Javoru

Javor je strom lidí, kteří se narodili v období:
9. 10. - 17. 10.
10. 4. - 18. 4.

Nejvýraznějšími rysy těchto lidí je vysoká inteligence, neobyčejná paměť a schopnost hledat a nacházet originální řešení tam, kde jiní ztroskotávají. Lidé javoru se dobře cítí ve vedoucím postavení, neboť se vyznačují přirozenou autoritou, velkými ambicemi a jistou osobní hrdostí.

Keltský stromokruh a jeho zástupci - (lidé olše, dubu, lísky, jeřábu)

27. června 2008 v 11:39 | Luna |  Zrcadlo osobnosti

Lidé Olše

Olše je strom lidí, kteří se narodili v den (stromoskopové) podzimní rovnodennosti, tedy:
20. 9.

Škoda, že lidé, kteří se narodili během podzimní rovnodennosti, jsou tolik vzácní. Kdyby jich bylo na světě víc, určitě by bylo lépe. Lidé olše jsou totiž vzácně vyrovnaní, klidní a laskaví. Kam přijdou, všude roznášejí mír a klid, umějí se dokonale ovládat a životem dokážou projít snad bez jediného zvýšení hlasu.

Keltský stromokruh a jeho zástupci - (lidé modřínu, borovice, vrby, lípy)

27. června 2008 v 11:37 | Luna

Lidé Modřínu

Modřín je strom lidí, kteří se narodili v období:
15. 8. - 23. 8.
14. 2. - 22. 2.

Lidé modřínu působí obvykle dojmem sebejistých a rozhodných lidí. Velmi rádi imponují okolí a vždy mají snahu zaujímat dominantní postavení. Rozhodující roli se snaží hrát nejen v zaměstnání, ale i ve společnosti a v rodině.

Keltský stromokruh a jeho zástupci - (lidé jedle, jilmu, hlohu, cypřiše)

27. června 2008 v 11:36 | Luna |  Zrcadlo osobnosti

Lidé Jedle

Jedle je strom lidí, kteří se narodili v období:
1. 7. - 9. 7.
31. 12. - 8. 1.

Jedle charakterizuje lidi velmi pracovité a nadané, obdařené jakousi chladnou krásou a důstojností. Jedloví lidé se dokáží s originalitou sobě vlastní pustit do jakékoliv práce či problému a většinou své úsilí dovedou do úspěšného konce. Jsou schopni rychle se učit a získávat nové poznatky.

Keltský stromokruh a jeho zástupci - (lidé osiky, buku, břízy, jabloně)

27. června 2008 v 11:33 | Luna |  Zrcadlo osobnosti

Lidé Osiky

Osika je strom lidí, kteří se narodili v období:
12. 12. - 20. 12.
12. 6. - 20. 6.

Lidé osiky mívají velmi pestrý život. Mívají totiž dobrodružnou povahu a k ní se často řadí různorodé schopnosti. Do všeho se dokáží vrhnout s velkým nadšením, jsou schopni se cele obětovat nějaké věci nebo i osobě. Vše, co činí, dělají naplno s ohromnou energií a elánem.

Keltský stromokruh a jeho zástupci - (lidé topolu, kaštanu, jasanu a habru)

27. června 2008 v 11:31 | Luna |  Zrcadlo osobnosti

Lidé Topolu

Topol je strom lidí, kteří se narodili v období:
6. 11. - 14. 11.
5. 2. - 13. 2.
7. 5. - 15. 5.
6. 8. - 14. 8.

Topol je v keltské mytologii velmi důležitý strom. V našem stromokruhu se vyskytuje dokonce čtyřikrát vždy po keltských svátcích Samhainu, Imbolcu, Beltinu a Lugnasadu. Stejně jako topol bývají lidé narození v době jeho vlády přímočaří a rovní.